ارتباط با معاونت های شرکت با استفاده از سیستم ارتباط با مشتریان (تیکت) :

ثبت تیکت

لیست تیکت ها


آموزش نحوه استفاده از سیستم پشتیبانی آنلاین مشتریان