قوانین انتقال دامنه بایگانی

تاثیر قانون GDPR بر روند مدیری ...

تاثیر قانون GDPR بر روند مدیریت دامنه ها
قانون حفاظت از اطلاعات عمومی یا General Data Protection Regulation، از جمله قوانین صادره از اتحادیه اروپاست که راهکارهایی را برای حفظ حریم خصوصی افراد ... مشاهده ادامه مطلب