انتقال دامنه بایگانی

چرخه حیات دامنه های اینترنتی

چرخه حیات دامنه های اینترنتی
چرخه حیات دامنه های ملی با پسوند ir. دامنه های بین المللی با پسوند های com. یا net. یا info. یا .co یا org. نمودار فوق چرخه حیات ... مشاهده ادامه مطلب