الف) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد از صحت عملکرد پروژه انجام شده به کارفرما به طور رایگان پشتیبانی نموده که پس از اتمام آن، در صورت توافق طرفین، هزینه پشتیبانی سال بعد به مبلغ ۱۰% از قیمت تمام شده قرارداد و برای سالهای بعد از آن، هر سال ۵/۲% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.

ب) خدمات پشتیبانی عبارت است از کلیه اقداماتی که پیمانکار در جهت حل مشکلات بوجود آمده در خصوص پروژه انجام شده و اجزاء آن شامل سیستم مدیریت محتوا، کلیه ماژولها و صفحات قالب ارائه شده توسط ایشان، به عمل می آورد.

ج) تعریف صحت عملکرد پروژه انجام شده و اجزاء آن بر اساس لیست قیمتی است که بر روی وب سایت pars-mc.com منتشر و همواره از منوی بازرگانی و فروش در دسترس می باشد. لازم به ذکر است از آنجا که لیست قیمت فوق عموما به طور ماهیانه بروز رسانی می شود، آرشیو لیست قیمت های قبلی نیز جهت مراجعات احتمالی در آینده بر روی وب سایت مذکور در دسترس می باشد.

د) در مدت زمانی که نرم افزار تحت پشتیبانی پیمانکار می باشد، کارفرما دسترسی به سرور میزبان (هاست) حاوی سورس نرم افزار، بانک اطلاعاتی و حتی مدیر کل سیستم مدیریت محتوا (مگر مشروط به اجازه رسمی پیمانکار) را در اختیار نخواهد داشت و تنها دسترسی ویرایشگر آن هم برای مدیریت وب سایت شامل محتوا، مطالب، مقالات، نظرات، محصولات و... توسط پیمانکار به کارفرما ارائه می شود.

هـ) در صورت دسترسی کارفرما به سرور میزبان (هاست) و یا مدیر کل سیستم مدیریت محتوا، چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.