توافقنامه ارائه خدمات (نسخه ۱۳۹۷۰۷۰۵)

این توافقنامه فی مابین متقاضیان خدمات با عنوان کارفرما و آقای علی حقیقت جو با عنوان پیمانکار به شرح زیر منعقد می گردد:

 

ماده ۱) موضوع توافقنامه

موضوع مورد توافق عبارت است از ارائه خدمات نرم افزاری با مشخصات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر که از این پس پروژه مورد توافق نامیده می شود.

 

ماده ۲) زمان مورد توافق

زمان انجام پروژه بر اساس مشخصات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر و وابسته به لیست قیمت ارائه شده در آدرس
https://pars-mc.com/orders/p-category/services
می باشد.

 

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

هزینه اجرای پروژه بر اساس جزئیات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر بوده که وابسته به لیست قیمت ارائه شده در آدرس https://pars-mc.com/orders/p-category/services
و از طریق اطلاعات حساب ارائه شده در آدرس
https://pars-mc.com/payment
یا به طور آنلاین از طریق درگاه بانکی به کارفرما پرداخت می گردد.

لازم به ذکر است کلیه فاکتورهای ایجاد شده که در ماده ۴ توافقنامه حاضر به آن اشاره شده تنها به مدت ۳ روز کاری دارای اعتبار بوده و پس از آن پیمانکار تعهدی در قبال تغییر تعرفه توافق شده نداشته و اجرای پروژه منوط به توافق مجدد می باشد.

همچنین کلیه کسورات از قبیل بیمه و مالیات بر عهده کارفرما می باشد.

 

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

بر اساس فاکتورهای ایجاد شده ای است که پس از ثبت سفارش کارفرما در وب سایت به آدرس

سبد خرید


به طور خودکار توسط سیستم ایجاد شده و سوابق آن همواره در ناحیه کاربری کارفرما به آدرس

حساب کاربری من


قابل مشاهده می باشد.

 

ماده ۵) شرایط مورد توافق

الف) کلیه مکاتبات فی مابین می بایست صرفا از طریق یکی از روشهای ذیل صورت پذیرد:
الف/۱) توافقنامه حاضر
الف/۲) کلیه مکاتبات فی مابین که بصورت کتبی بین طرفین مبادله می گردد.
الف/۳) کلیه مکاتبات الکترونیکی فی مابین که از طریق ایمیل و یا سیستم تیکت به آدرس
https://parsian-nc.com/supporttickets.php
بین طرفین مبادله می گردد که حکم مکاتبات رسمی را داشته که کارفرما بر اساس تطابق اطلاعات ثبت شده در هنگام ثبت سفارش و هنگام درج تیکت توسط پیمانکار احراز هویت می شود.

ب) در صورت درخواست کارفرما به خدماتی مضاف بر موارد مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر، پیمانکار در صورت صلاحدید و بنا به توافق طرفین حق‌الزحمه مربوطه را به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد نمود.

ج) از آنجا که محتوای پروژه مورد توافق توسط کارفرما و یا طبق تقاضا و نظارت ایشان درج می گردد، پیمانکار در قبال محتوای مندرج در آن هیچ گونه تعهدی اعم از مادی و معنوی نخواهد داشت.

د) از آنجا که پروژه مورد توافق به صورت خام تحویل کارفرما می گردد، پیمانکار در قبال درج محتوا در آن هیچ گونه مسئولیتی نداشته و صرفا بین ۱ الی ۳ مطلب جهت تست و تحویل کارایی پروژه و همچنین نمایش صحیح قالب در آن به صورت آزمایشی منتشر نموده که تنها جنبه آزمایشی داشته و به محض تحویل پروژه به کارفرما توسط ایشان قابل حذف و یا ویرایش می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این توافقنامه (تعهدات مندرج در ماده ۴ و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات تولید و یا مدیریت محتوای قابل ارائه استفاده نماید.)

ن) مسئولیت اخذ هرگونه مجوز قانونی جهت فعالیت کارفرما بر روی پروژه مورد توافق شامل اخذ نماد الکترونیک، تائید وزارت ارشاد (ساماندهی)، درگاه بانکی، پروانه کسب، کد اقتصادی و… بر عهده کارفرما خواهد بود.

و) پیمانکار می تواند در پایین (Footer) صفحات پروژه مذکور نام و اطلاعات تماس خود را به عنوان طراح و توسعه دهنده پروژه درج نماید.

هـ) تهیه بسترهای لازم و ابزارهای مورد نیاز جهت راه اندازی و پیاده سازی پروژه مورد توافق اعم از فضای میزبانی (Host) و آدرس اینترنتی (Domain) و یا سرور میزبان به همراه اتصالات اینترنت و Static IP Address بر عهده کارفرما بوده که می تواند به صورت سفارشی جداگانه از وب سایت مرکز اینترنت پارسیان به آدرس
https://parsian-nc.com
تهیه گردد.

 

ماده ۶) تعهدات کارفرما

الف) کارفرما متعهد می گردد مبالغ مشخص شده در ماده ۳ توافقنامه حاضر را در زمان های تعیین شده و به صورت کامل به حساب پیمانکار واریز نماید.

ب) کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد خواسته شده در ماده ۴ توافقنامه حاضر را نهایتا تا ۲ روز کاری پس از عقد توافقنامه به پیمانکار تحویل نماید.

ج) کارفرما متعهد است که پس از اتمام کار و اعلام آن توسط پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری کلیه نظرات نهایی خود را به صورت رسمی به پیمانکار اعلام نموده و در صورت عدم اعلام، پیمانکار پروژه مورد توافق را مورد قبول کارفرما تلقی کرده و آن را به همان صورت جهت تحویل نهایی به کارفرما ارسال خواهد نمود.

د) بر اساس این توافقنامه از کلیه محصولات ارائه شده تنها یک نسخه به کارفرما فروخته شده و کارفرما متعهد می شود از ارائه هرگونه دسترسی غیر به سورس نرم افزار و یا تکثیر محصولات ارائه شده به غیر و همچنین فروش و یا نصب غیر مجاز آن (بدون کسب اجازه رسمی از پیمانکار) حتی به طور رایگان به هر صورت (سهوا یا عمدا) خودداری نموده و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد پیمانکار می تواند بنا به تشخیص خود ضرر و زیانهای وارده را محاسبه و به عنوان جریمه از کارفرما مطالبه نماید.

ن) کارفرما متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط پیمانکار اعم از نامهای کاربری و رمزهای عبور ارائه شده به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

 

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

الف) پیمانکار متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط کارفرما اعم از مالکیت معنوی ایده های کارفرما و همچنین هرگونه داده ذخیره شده در بانک اطلاعاتی پروژه مورد توافق به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

ب) پیمانکار متعهد می شود آموزش نحوه استفاده از پروژه مورد توافق را در قالب یک جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت حضوری یا غیرحضوری به کارفرما ارائه نموده که کارفرما می تواند در صورت تمایل به صورت سفارشی جداگانه از وب سایت آموزشگاه پارسا به آدرس

صفحه نخست


آموزشهای تکمیلی را تهیه و استفاده نماید.

ج) پیمانکار متعهد می گردد مطابق با تعاریف و شرایط زیر از پروژه مورد توافق پشتیبانی نماید:

ج/۱) خدمات پشتیبانی عبارت است از کلیه اقداماتی که پیمانکار در جهت حل مشکلات به وجود آمده در خصوص پروژه مورد توافق و اجزاء آن به عمل می آورد تا صحت عملکرد آن حاصل گردد.

ج/۲) صحت عملکرد پروژه مورد توافق و اجزاء آن بر اساس لیست قیمت ارائه شده در آدرس
https://pars-mc.com/orders/p-category/services
بوده که تشخیص آن بر عهده پیمانکار می باشد.

ج/۳) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد توافقنامه از صحت عملکرد پروژه مورد توافق به طور رایگان پشتیبانی نموده و پس از اتمام آن، هزینه پشتیبانی سال دوم به مبلغ ۱۵% از قیمت تمام شده توافقنامه و برای سالهای بعد از آن، هر سال ۳% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.

ج/۴) در مدت زمانی که نرم افزار تحت پشتیبانی پیمانکار می باشد، کارفرما دسترسی به سرور میزبان (هاست) حاوی سورس نرم افزار، بانک اطلاعاتی و حتی مدیر کل سیستم مدیریت محتوا (مگر مشروط به اجازه رسمی پیمانکار) را در اختیار نخواهد داشت و تنها دسترسی ویرایشگر آن هم برای مدیریت وب سایت شامل محتوا، مطالب، مقالات، نظرات، محصولات و… توسط پیمانکار به کارفرما ارائه می شود.

ج/۴) در صورت دسترسی کارفرما به سرور میزبان (هاست) و یا مدیر کل سیستم مدیریت محتوا، چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.

 

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

توافقنامه فوق پس از به تائید رسیدن توسط طرفین به جز در مواردی چون عدم رعایت تعهدات هر یک از طرفین تنها در صورت توافق مجدد قابل فسخ بوده و در غیر این صورت طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می باشند.

در صورت فسخ توافقنامه به دلیل عدم رعایت تعهدات فی مابین توسط کارفرما، پیمانکار هیچ تعهدی از اجرای تعهدات خود نداشته و کارفرما موظف است کلیه مبالغ مورد توافق را تماما به پیمانکار پرداخت نماید.

در صورت فسخ توافقنامه به دلیل عدم رعایت تعهدات فی مابین توسط پیمانکار، کارفرما هیچ تعهدی از پرداخت وجه به پیمانکار نداشته و پیمانکار موظف است در صورت اخذ وجه کلیه مبالغ دریافت شده را تماما به کارفرما پرداخت نماید.

 

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

هرگاه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از طریق مذاکره رفع نمایند، موضوع از طریق مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری و حل و فصل خواهد شد و رای صادره توسط محاکم و مراجع مذکور پس از قطعیت قابل اجرا خواهد بود.

 

توافقنامه فوق بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم گردیده است، لذا کلیه مفاد آن بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها جاری و لازم‌الاجرا می باشد.

این توافقنامه در نه ماده تنظیم شده که طرفین در کمال صحت عقل و درایت و رضایت و تعهد قلبی و عملی به مفاد آن، پیش از ثبت هرگونه سفارش آنرا کاملا درک نموده و تماما پذیرفته‌اند.