معاونت فنی و پشتیبانی شرکت نوین ارتباطات پارس، نویسنده در شرکت نوین ارتباطات پارس

اهمیت مدیریت زمان

اهمیت مدیریت زمان
 مدیریت زمان توانایی سازماندهی و برنامه ریزی صرف شده برای فعالیت در یک روز است. نتیجه مدیریت زمان خوب، افزایش کارایی و بهره وری می باشد که در واقع یک ... مشاهده ادامه مطلب

موفقیت در مدیریت پروژه

موفقیت در مدیریت پروژه
اصول مدیریت پروژه برای آنکه برنامه ریزی و سازماندهی ما نتیجه خوبی به همراه داشته باشد باید بدانید که چه کاری باید انجام شود، کدام زیر کارها نیاز به ا ... مشاهده ادامه مطلب