متن ماده ۳ با عنوان "مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

هزینه اجرای پروژه بر اساس جزئیات مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر بوده که وابسته به لیست قیمت ارائه شده در آدرس https://pars-mc.com/services/projects و از طریق اطلاعات حساب ارائه شده در آدرس https://pars-mc.com/payment به کارفرما پرداخت می گردد.

لازم به ذکر است کلیه فاکتورهای ایجاد شده که در ماده ۴ توافقنامه حاضر به آن اشاره شده تنها به مدت ۲ روز کاری دارای اعتبار بوده و پس از آن پیمانکار تعهدی در قبال تغییر تعرفه توافق شده نداشته و اجرای پروژه منوط به توافق مجدد می باشد.

همچنین کلیه کسورات از قبیل بیمه و مالیات بر عهده کارفرما می باشد.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵