متن ماده ۴ با عنوان "جزئیات پروژه مورد توافق" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

بر اساس فاکتورهای ایجاد شده ای است که پس از ثبت سفارش کارفرما در وب سایت به آدرس https://pars-mc.com به طور خودکار توسط سیستم ایجاد شده و همواره در ناحیه کاربری کارفرما به آدرس https://pars-mc.com قابل مشاهده می باشد.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵