متن ماده ۷ با عنوان "تعهدات پیمانکار" از توافقنامه ارائه خدمات:

الف) پیمانکار متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط کارفرما اعم از مالکیت معنوی ایده های کارفرما و همچنین هرگونه داده ذخیره شده در بانک اطلاعاتی پروژه مورد توافق به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

ب) پیمانکار متعهد می شود آموزش نحوه استفاده از پروژه مورد توافق را در قالب یک جلسه ۹۰ دقیقه ای به صورت حضوری یا غیرحضوری به کارفرما ارائه نموده که کارفرما می تواند در صورت تمایل به صورت سفارشی جداگانه از وب سایت آموزشگاه پارسا به آدرس https://parsa-ac.com آموزشهای تکمیلی را تهیه و استفاده نماید.

ج) پیمانکار متعهد می گردد مطابق با تعاریف و شرایط زیر از پروژه مورد توافق پشتیبانی نماید:
ج/۱) خدمات پشتیبانی عبارت است از کلیه اقداماتی که پیمانکار در جهت حل مشکلات بوجود آمده در خصوص پروژه مورد توافق و اجزاء آن به عمل می آورد تا صحت عملکرد آن حاصل گردد.

ج/۲) صحت عملکرد پروژه مورد توافق و اجزاء آن بر اساس لیست قیمت ارائه شده در آدرس https://pars-mc.com/services/projects بوده که تشخیص آن بر عهده پیمانکار می باشد.
ج/۳) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد توافقنامه از صحت عملکرد پروژه مورد توافق به طور رایگان پشتیبانی نموده و پس از اتمام آن، هزینه پشتیبانی سال دوم به مبلغ ۱۵% از قیمت تمام شده توافقنامه و برای سالهای بعد از آن، هر سال ۳% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.
ج/۴) در مدت زمانی که نرم افزار تحت پشتیبانی پیمانکار می باشد، کارفرما دسترسی به سرور میزبان (هاست) حاوی سورس نرم افزار، بانک اطلاعاتی و حتی مدیر کل سیستم مدیریت محتوا (مگر مشروط به اجازه رسمی پیمانکار) را در اختیار نخواهد داشت و تنها دسترسی ویرایشگر آن هم برای مدیریت وب سایت شامل محتوا، مطالب، مقالات، نظرات، محصولات و... توسط پیمانکار به کارفرما ارائه می شود.
ج/۵) در صورت دسترسی کارفرما به سرور میزبان (هاست) و یا مدیر کل سیستم مدیریت محتوا، چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۵) شرایط مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵