متن ماده ۵ با عنوان "شرایط مورد توافق" از توافقنامه ارائه خدمات:

 

الف) کلیه مکاتبات فی مابین می بایست صرفا از طریق یکی از روشهای ذیل صورت پذیرد:
الف/۱) توافقنامه حاضر
الف/۲) کلیه مکاتبات فی مابین که بصورت کتبی بین طرفین مبادله می گردد.
الف/۳) کلیه مکاتبات الکترونیکی فی مابین که از طریق ایمیل و یا سیستم تیکت به آدرس https://parsian-nc.com/supporttickets.php بین طرفین مبادله می گردد که حکم مکاتبات رسمی را داشته که کارفرما بر اساس تطابق اطلاعات ثبت شده در هنگام ثبت سفارش و هنگام درج تیکت توسط پیمانکار احراز هویت می شود.

ب) در صورت درخواست کارفرما به خدماتی مضاف بر موارد مندرج در ماده ۴ توافقنامه حاضر، پیمانکار در صورت صلاحدید و بنا به توافق طرفین حق الزحمه مربوطه را به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد نمود.

ج) از آنجا که محتوای پروژه مورد توافق توسط کارفرما و یا طبق تقاضا و نظارت ایشان درج می گردد، پیمانکار در قبال محتوای مندرج در آن هیچ گونه تعهدی اعم از مادی و معنوی نخواهد داشت.

د) از آنجا که پروژه مورد توافق به صورت خام تحویل کارفرما می گردد، پیمانکار در قبال درج محتوا در آن هیچ گونه مسئولیتی نداشته و صرفا بین ۱ الی ۳ مطلب جهت تست و تحویل کارآیی پروژه و همچنین نمایش صحیح قالب در آن به صورت آزمایشی منتشر نموده که تنها جنبه آزمایشی داشته و به محض تحویل پروژه به کارفرما توسط ایشان قابل حذف و یا ویرایش می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این توافقنامه (تعهدات مندرج در ماده ۴ و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات تولید و یا مدیریت محتوای قابل ارائه استفاده نماید.)

ن) مسئولیت اخذ هرگونه مجوز قانونی جهت فعالیت کارفرما بر روی پروژه مورد توافق شامل اخذ نماد الکترونیک، تائید وزارت ارشاد (ساماندهی)، درگاه بانکی، پروانه کسب، کد اقتصادی و... بر عهده کارفرما خواهد بود.

و) پیمانکار می تواند در پائین (Footer) صفحات پروژه مذکور نام و اطلاعات تماس خود را به عنوان طراح و توسعه دهنده پروژه درج نماید.

هـ) تهیه بسترهای لازم و ابزارهای مورد نیاز جهت راه اندازی و پیاده سازی پروژه مورد توافق اعم از فضای میزبانی (Host) و آدرس اینترنتی (Domain) و یا سرور میزبان به همراه اتصالات اینترنت و Static IP Address بر عهده کارفرما بوده که می تواند به صورت سفارشی جداگانه از وب سایت مرکز اینترنت پارسیان به آدرس https://parsian-nc.com تهیه گردد.

 

ارجاع به دیگر موارد توافقنامه:

ماده ۱) موضوع توافقنامه

ماده ۲) زمان مورد توافق

ماده ۳) مبلغ مورد توافق و نحوه پرداخت آن

ماده ۴) جزئیات پروژه مورد توافق

ماده ۶) تعهدات کارفرما

ماده ۷) تعهدات پیمانکار

ماده ۸) شرایط فسخ توافقنامه

ماده ۹) حل اختلاف فی مابین

 


تاریخ آخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵