ماده ۵) شرایط قراداد :

الف) کلیه مکاتبات فی مابین که در طول پروژه صورت می پذیرد می بایست صرفا از طریق یکی از روشهای ذیل صورت پذیرد :
الف/۱) قرارداد حاضر و کلیه مکاتبات فی مابین طرفین که در طول زمان انجام پروژه و بصورت کتبی و یا از طریق ایمیل بین طرفین مبادله می گردد.
الف/۲) کلیه مکاتبات فی مابین طرفین که به صورت تیکت با نام کاربری اعلام شده به کارفرما منتقل می شود و دسترسی آن به طور کامل به آدرس ایمیل کارفرما ارسال شده است.

ب) از آنجا که قالب ظاهری پروژه در هنگام عقد قرارداد به روئیت و تائید کافرما رسیده، لازم است با توجه به قالب انتخاب شده، محتوای اولیه وب سایت اعم از عناوین صفحات، دسته بندی مطالب (اخبار، مقالات و محصولات با توجه به نوع و موضوع سایت)، لیست کلمات کلیدی (در صورت استفاده از خدمات بهینه سازی سطوح پیشرفته و حرفه ای)، ترتیب بندی منو ها، لوگو، تصاویر اسلاید شو، تصاویر و بنرهای درون صفحات و... جهت جایگذاری اطلاعات لازم توسط کارفرما برای پیمانکار ارسال گردد.

ج) در صورت درخواست کارفرما به خدماتی مضاف بر موارد مندرج در قرارداد، پیمانکار در صورت صلاحدید و بنا به توافق طرفین حق الزحمه مربوطه را به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد نمود.

د) از آنجا که محتوای پروژه موضوع قرارداد توسط کارفرما و یا طبق تقاضا و نظارت ایشان درج می گردد، پیمانکار در قبال محتوای مندرج در آن هیچ گونه تعهدی اعم از مادی و معنوی نخواهد داشت.

هـ) از آنجا که پروژه موضوع قرارداد به صورت خام تحویل کارفرما می گردد، پیمانکار در قبال درج محتوا در آن هیچ گونه مسئولیتی نداشته و صرفا بین ۱ الی ۵ مطلب جهت تست و تحویل کارآیی پروژه و همچنین نمایش صحیح قالب در آن به صورت آزمایشی منتشر نموده که تنها جنبه آزمایشی داشته و به محض تحویل پروژه به کارفرما توسط ایشان قابل حذف و یا ویرایش می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این قرارداد (تعهدات مندرج در ماده ۴) و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات تولید و یا مدیریت محتوای قابل ارائه استفاده نماید.)

و) مسئولیت اخذ هرگونه مجوز قانونی جهت فعالیت کارفرما بر روی پروژه مورد قرارداد شامل اخذ نماد الکترونیک، تائید وزارت ارشاد (ساماندهی)، درگاه بانکی، پروانه کسب، کد اقتصادی و... بر عهده کارفرما خواهد بود.

ی) پیمانکار می تواند در پائین (Footer) صفحات پروژه مذکور نام خود را به عنوان طراح و توسعه دهنده پروژه درج نماید.

ماده ۶) تعهدات کارفرما :

الف) کارفرما متعهد به پرداخت مبالغ قرارداد در زمان های تعیین شده و به صورت کامل می باشد.

ب) کارفرما متعهد می گردد اطلاعات لازم جهت درج در پروژه اعم از لوگو، ترتیب بندی منو ها، عنوان صفحات، تصاویر اسلاید شو و... را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ عقد قرارداد به صورت رسمی به پیمانکار تحویل نماید.

ج) کارفرما متعهد می گردد جزئیات تکمیل نشده مندرج در ماده ۴ را در چهارچوب معلوم شده حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ عقد قرارداد به صورت رسمی به پیمانکار تحویل نماید.

د) کارفرما متعهد است که پس از اتمام کار و اعلام آن توسط پیمانکار حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت کلیه نظرات نهایی خود را به صورت رسمی به پیمانکار اعلام نموده و در صورت عدم اعلام، پیمانکار پروژه مورد قرارداد را مورد قبول کارفرما تلقی کرده و آن را به همان صورت جهت تحویل نهایی به کارفرما ارسال خواهد نمود.

ن) در صورت سفارش ثبت دامنه توسط کارفرما، دامنه یا دامنه های فوق به صورت پیش فرض با اطلاعات پیمانکار ثبت می شوند (مگر اینکه از سوی کارفرما روالی به غیر از این اعلام شده باشد)؛ که جهت ثبت دامنه های ملی (.ir) با اطلاعات صاحب امتیاز، کافرما می بایست ابتدا در سایت ایرنیک (nic.ir) ثبت نام نموده و شناسه نیک هندل خود را در هنگام سفارش اعلام نموده و جهت ثبت دامنه های بین المللی (com, .org, …) با مشخصات صاحب امتیاز، کافرما می بایست در هنگام سفارش اطلاعات لازم از جمله نام و نام خانوادگی، نام سازمان، آدرس ایمیل، آدرس کامل پستی، کد پستی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه (همگی به انگلیسی) را اعلام نماید.
و) تهیه بسترهای لازم و ابزارهای مورد نیاز جهت راه اندازی و پیاده سازی پروژه مورد قرارداد اعم از فضای میزبانی (Host) و آدرس اینترنتی (Domain) و یا سرور میزبان به همراه اتصالات اینترنت و Static IP Address بر عهده کارفرما می باشد. (مگر اینکه کارفرما در این قرارداد (تعهدات مندرج در ماده ۴) و یا پس از اتمام آن با پرداخت هزینه ای جداگانه از خدمات ثبت دامنه و یا میزبانی قابل ارائه استفاده نماید.)

هـ) بر اساس این قرارداد از کلیه محصولات ارائه شده تنها یک نسخه به کارفرما فروخته شده و کارفرما متعهد می شود از ارائه هرگونه دسترسی غیر به سورس نرم افزار و یا تکثیر محصولات ارائه شده به غیر و همچنین فروش و یا نصب غیر مجاز آن (بدون کسب اجازه رسمی از پیمانکار) حتی به طور رایگان به هر صورت (سهوا یا عمدا) خودداری نموده و چنانچه خلاف این موضوع مشاهده گردد پیمانکار می تواند با توجه به دفعات تخلف نسبت به اخذ حداکثر تا ده برابر مبلغ قرارداد به عنوان جریمه اقدام نماید.

ی) کارفرما متعهد می شود از کلیه اطلاعات محرمانه ارائه شده توسط پیمانکار اعم از نامهای کاربری و رمزهای عبور ارائه شده به شدت محافظت نموده و در صورت افشای آن به هر صورت (سهوا یا عمدا) مسئولیت کلیه خسارات وارده را تقبل نماید.

ماده ۷) تعهدات پیمانکار :

الف) پیمانکار متعهد به انجام موارد موضوع قرارداد در زمان های تعیین شده و به صورت کامل می باشد.

ب) پیمانکار متعهد می باشد حتی الامکان کلیه نظرات کارفرما که به صورت رسمی به او اعلام گشته را در انجام پروژه لحاظ نماید.

ج) پیمانکار متعهد می شود از داده ها و اطلاعات محرمانه کارفرما نسبت به تکثیر و فروش غیر مجاز آن (بدون کسب اجازه رسمی از کارفرما) به غیر محافظت نموده و چنانچه خلاف این موضوع ثابت گردد کارفرما می تواند با توجه به دفعات تخلف نسبت به اخذ حداکثر تا ده برابر مبلغ قرارداد به عنوان جریمه اقدام نماید.

ماده ۸) پشتیبانی :

الف) پیمانکار متعهد می باشد که تا یک سال پس از تاریخ عقد قرارداد از صحت عملکرد محصولات نرم افزاری ارائه شده به کارفرما به طور رایگان پشتیبانی نموده که پس از اتمام آن، در صورت توافق طرفین، هزینه پشتیبانی سال بعد به مبلغ ۱۰% از قیمت تمام شده قرارداد حاضر و برای سالهای بعد، هر سال ۵/۲% مضاف بر سال گذشته محاسبه و دریافت خواهد شد.

ب) چنانچه سهوا یا عمدا توسط کارفرما یا هر شخص دیگری به جز پیمانکار در محصولات نرم افزاری ارائه شده اعم از سورس کد، بانک اطلاعاتی و یا تنظیمات حیاتی نرم افزار دخل و تصرف و یا تغییراتی اعمال گردد کلیه خدمات و محصولات ارائه شده از پشتیبانی خارج شده و پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی را در قبال مشکلات به وجود آمده نخواهد پذیرفت.

سئوال دارید؟ کارشناسان ما همواره پاسخگوی شما هستند.