شناسایی استرس های حسابداری و رفع آن

 • 33 بازدید
 • شناسایی استرس های حسابداری و رفع آن

  شناسایی استرس ها و رفع آن از مهمترین عوامل زندگی هر فرد کار میباشد

  که علاوه بر اینکه نیاز هایی از افراد از جمله نیاز مالی ، اجتماعی و روحی را رفع می نماید. باعث میشود جسم در آرامش و شادابی خاصی قرار بگیرد. اما با تمام این اوصاف منبع فشار روانی نیز می باشد.

  اگر هر فرد نسبت به شغل خود ، وابستگی و نزدیکی زیاد داشته باشد باعث تاثیر گذاری بر روحیه وی میگردد.   اینروزها با توجه به اوضاع اقتصادی و انجام اضافه کاری های زیاد یا چند شیفته کار کردن افراد استرس های شغلی بسیار گسترده و رایج است. استرس در شغل حسابداری بسیار مشخص است و طبق تحقیق های کشور های مختلف مثل آمریکا و انگلستان حسابداری و حسابرسی جزوء ۱۰ شغل پر استرس بحساب می آید.

  حسابداران با توجه به سابقه کاری خود باید با اعداد و ارقام فراوانی کارکنند و مسئولیت سنگین مالی شرکت را بر عهده داشته باشند که این کار نیازمند دقت بسیار بالا می باشد که خواه ناخواه فشار روحی را روی حسابداران وارد می کند.

  استرس حسابداری

  از عوامل اصلی و استرس زا در حیطه حسابداری:

  ۱- وجود محدودیت و مبهم بودن پیشرفت کاری است:

  در واقعیت حسابداران به بالا رفتن و ارتقا سمت کاری شان چندان امیدی ندارند، تا حدی که معمولا در محیط های کاری اصولا تعداد حسابداران زیاد اما مدیران حسابداری یا مالی کم و یا حتی محدود به یکنفر است.

  ۲-نا متناسب بودن حجم کار و زمان پیش بینی شده برای انجام آن:

  محدودیت زمانی در ارائه گزارش حسابرسی شرکت که معمولا در انتهای سال مالی می باشد و حساسیت این کار بر روی اعتبار شرکت مخصوصا" استرس های آخر سال حسابداران می باشد. بهتر آن است این وضعیت پیش بینی شده و سایر وظایف معمول حسابداری سریعا انجام شده و زمان کافی برای ارائه گزارش ه وجودداشته باشد.

  سومین مورد بی خبری حسابرس های شاغل در موسسه ها از قضاوت های مدیران

  تفاوت داشتن و نداشتن آگاهی دو طرفه از سمت مدیر و حسابرسان از عوامل مالی و اعمال آن در رویکرد و روند شرکت همیشه مسآله نقض و بحث حسابرس ها بوده است. هدف مالی مدیر ها باید در ابتدای کار برای حسابرسان شفاف سازی شود.

  مورد چهارم پشتیبانی نکردن کافی مدیران شرکت از انجام وظیفه های شغلی حسابرسان:

  هر حسابدار وظیفه متعدد و حساسی برعهده دارد اینکه مدیران مالی کار آنها را درک کنند و از آنها حمایت و پشتیبانی کنند می توانند به کارمندان حسابرس خود انگیزه بیشتری بدهند .

  پنجمین مورد هم وجود قوانین خشک و سخت گیرانه:

  رعایت استاندارد های مختلف حسابداری در صورت های مالی فراخور دقت و تجربه فراوان است و اگر در رعایت کردن آنها خطایی رخ دهد ضرر های نقدی و غیر نقدی از سوی کارفرما بدنبال دارد.