افشاء صورت سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت

 • 293 بازدید
 • افشاء صورت سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت

  افشاء صورت سود و زیان عملیاتی و غیر عملیاتی:

  در یک شرکت تولیدی، صورت سود و زیان عملکرد مالی شرکت را در یک دوره خاص نشان می‌دهد. درون صورت سود و زیان اطلاعات بسیار مهمی نهفته که هم برای استفاده‌کنندگان درون‌سازمانی و هم برای استفاده‌کنندگان بیرون از سازمان بسیار حائز اهمیت است.

  سودهای مختلفی در صورت سود و زیان افشا می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به: سود ناخالص، سود عملیاتی، سود غیرعملیاتی و سود پس از کسر مالیات (ویژه) اسم برد.

  به‌عنوان‌مثال شرکتی که در عرصه‌ی فروش فرش کار می‌کند، ۵۰ میلیون تومان سود روی فروش فرش کسب کرده است. این ۵۰ میلیون تومان درآمد شرکت محسوب می‌شود اما سود نه! پس از کسر بهای تمام‌شده‌ی کالا به سودی تحت عنوان سود ناخالص می‌رسیم؛ ازاین‌جهت ناخالص که هنوز سایر هزینه‌های سازمان از آن کسر نشده است. بهای تمام‌شده‌ی کالا کلیه‌ی هزینه‌های شرکت برای تولید این مقدار از فرش بفروش رفته محسوب می‌شود.

  پس از کسر بهای تمام‌شده و رسیدن به سود ناخالص دو نوع هزینه از سود ناخالص کسر می‌شود:

  • هزینه‌های عملیاتی

  به هزینه‌های عمومی و اداری و کلیه‌ی هزینه‌هایی که همواره برای تولید هر واحد کالا در شرکت صرف می‌شود، مانند هزینه‌ی حقوق کارمندان، هزینه‌های بازاریابی و ... هزینه‌های عمومی گفته می‌شود.

  پس از کسر این هزینه از سود ناخالص به سودی تحت عنوان سود عملیاتی گفته می‌شود یعنی سودی که حاصل از فعالیت‌های عملیاتی واصلی شرکت است؛ در اینجا عملیات اصلی شرکت فقط فروش فرش است. ممکن است یک شرکت در چند زمینه فعالیت داشته باشد که متعاقباً دارای چند درآمد و هزینه‌ی عملیاتی است.

  صورت سود و زیان

  • درآمد و هزینه‌های غیرعملیاتی

  برخی از حوزه‌های درامد زایی شرکت ممکن است از فعالیت‌های عملیاتی واصلی شرکت خارج باشد، مثلاً شرکتی که فرش فروخته پس از دو سال از طریق فروش یکی از زمین‌های خود به درآمد ۶۰ میلیون تومانی برسد.

  این درآمد غیرعملیاتی است و در صورت سود و زیان به‌عنوان درآمدی که خارج از درآمدهای عملیاتی شرکت به‌دست‌آمده است، ثبت می‌شود تا تصمیم‌گیرندگان اقتصادی این نوع سود (گاه زیان) را تحت عنوان سود یا زیان غیرعملیاتی مشاهده کنند.

  مثال: ممکن است دو شرکت به ترتیب ۱۲۰ میلیون تومان و ۶۰ میلیون تومان سود ناخالص در طول یک دوره‌ی مالی منتهی به اسفندماه سال ۱۳xx داشته باشند. در دید اول شرکتی که ۱۲۰ میلیون تومان سود به دست آورده است شرکت موفق‌تری به نظر می‌رسد؛ اما پس از بررسی صورت سود و زیان متوجه خواهیم شد که شرکت اول با فروش یکی از واحدهای خالی کاشانه محل کار خود به ۸۰ میلیون درآمد غیرعملیاتی رسیده است درحالی‌که تمامی ۶۰ میلیون تومانِ شرکت دوم از طریق درآمد عملیاتی آن واحد به‌دست‌آمده است.

  تجزیه‌وتحلیل یک صورت مالی همواره نیازمند مشرف بودن بر اطلاعات تفصیلی و جزئیاتِ درآمدها و هزینه‌ها است تا بتوان به‌خوبی ترکیبات سرمایه و درآمد و هزینه‌ها را شناخت و بتوان یک واحد فعال را از یک واحد نه‌چندان فعالیت از طریق انواع مختلف سودهای تفکیک‌شده در صورت مالی، تشخیص داد.